Praktijkmethodiek uitstroom realiseren

Uitstroomgericht werken aan:

 • Werkzoekenden in beeld gericht op werk en werkkansen
 • Uitstroomgerichte werkgeversbenadering
 • De match maken tussen aanbod en vraag

  lees meer...

Statushouders & Werk

 • Succesverhalen uit de praktijk (cases van statushouders)
 • Werkmethode, stappenplan en do’s & dont’s
 • Versnelde groepsaanpak statushouders in beeld gericht op werk
 • Werkgevers & statushouders

  lees meer...

 

Referenties