Coaching en detachering

Bij coaching gaan wij met u samen aan de slag en bij detachering gaan wij het tijdelijk voor u doen.

Klant in beeld gericht op werk (vacaturegerichte intake)

Het bestand met werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt door uw medewerkers vacaturegericht in beeld gebracht, kijkend door de bril van de werkgever en rekening houdend met voorkomende lokale beroepen en vacatures. Op deze manier wordt een koppeling gemaakt tussen uw bestand en de lokale arbeidsmarkt. Aansluitend krijgen uw medewerkers handvatten om de werkzoekenden actief in beweging te krijgen richting werk.

Door middel van de training vacaturegerichte intake (6 uur) en aansluitend drie individuele coachingsgesprekken of groepscoaching, ondersteunen wij uw medewerkers bij het vacaturegericht in beeld brengen van hun werkzoekenden. Het is ook mogelijk om een coach de coach programma te volgen zodat u, met onze hulpmiddelen en tips, zelf kunt gaan coachen.

Vacaturegerichte intake is doorontwikkeld richting o.a.:

  • Eigen focusberoepen bepalen
  • Versneld werkzoekenden in beeld (groepsbijeenkomsten)
  • Motiverende gesprekstechnieken: Weg met weerstand / aan het werk
  • Statushouders en werk


Uitstroomgerichte Werkgeversbenadering

Op basis van functies die passen bij het werkzoekendenbestand met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden lokale werkgevers geselecteerd, benaderd en bezocht. Dit met als doel het commitment van de werkgever te krijgen, zodat passende vacatures worden verkregen bij werkgevers die de werkzoekende een echte kans willen geven.

Tijdens de training en coaching Werkgeversbenadering ligt de nadruk op het zoeken van de juiste werkgevers, het telefonisch maken van een afspraak met deze werkgevers en het voeren van een kwalitatief goed werkgeversbezoek met resultaat. 

De uitstroomgerichte werkgeversbenadering is doorontwikkeld richting o.a.:

  • Werkgelegenheidsprojecten
  • Social Return
  • Werkgeversbijeenkomsten
  • Werknemersbijeenkomsten om werkkansen te presenteren
  • Jobcarving & jobcreation 
  • Statushouders en werk

Intensieve Matching

Als de werkgever een passende vacature aanbiedt, is het van belang de juiste kandidaat te zoeken en te selecteren. Tijdens de matching wordt de kandidaat uitvoerig gesproken over de vacature en wordt gekeken of deze kandidaat op de vacature en met de werkgever matcht. Aangezien het kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt betreft, zal er naast het uitgebreide selectiegesprek aandacht zijn voor het sollicitatiegesprek en bijsturing van houding en gedrag. De training en coaching gaan hier dieper op in.

 

Referenties