Statushouders & Werk

Vanaf augustus 2014 is De Peerenboom intensief betrokken bij Statushouders & Werk. Tijdens de vaste vrijwilligerswerk-maandag bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland in Malden werd duidelijk dat een aantal statushouders graag en snel wil schakelen richting werk, werktaalstage of bijbaan. Inmiddels zijn we twee jaar en vele plaatsingen verder en is de praktijkervaring omgezet in een specifieke werkmethode. Met deze werkmethode kunnen gemeenten statushouders coachen zodat ze sneller integreren en “meedoen”. Ook kunnen ervaringen gedeeld worden over wat effectief is voor welke doelgroep.

1. Coaching van 5 dagdelen op Statushouders en Werk

Werkmethode, stappenplan en do’s & dont’s

2. Begeleiding van groepsbijeenkomsten met statushouders over werk (25 deelnemers)

Doel: uniforme uitleg over werken in NL, doel van gemeente, inspiratie door voorbeelden en werktalenten in beeld brengen

3. Werkgeversbenadering & statushouders

Oriëntatie, informeren en verwachtingen managen, jobhunting, weerstanden en contractvormen

Ook bij Statushouders en Werk werken wij voornamelijk voor gemeenten in Nederland.

Klik hier voor Praktijkverhalen!

Referenties