Trainingen

De Peerenboom heeft een aantal beproefde en praktische trainingen ontwikkeld die zij zowel zelfstandig als samen met Stimulansz in de markt zet. Het zijn trainingen die de uitstroom naar werk voor werkzoekenden met een afstand bevorderen. 

De trainingen worden incompany gegeven en als open training aangeboden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Peerenboom of met Stimulansz.

 

Trainingsaanbod

Uitstroomgerichte Werkgeversbenadering / praktijkgericht / 2-daagse training
Proactieve en resultaatgerichte werkgeversbenadering om de juiste vacatures en werkgevers te acquireren, passend bij uw werkzoekendenbestand. In deze praktijktraining nemen wij u, stap-voor-stap, mee in een beproefde aanpak.

Uitstroomgerichte Werkgeversbenadering / uitstroomversnellers / 2-daagse training
Uitstroom versnellen door meer werkgevers of vacatures tegelijkertijd te benaderen of door slimme handigheid. In deze praktijktraining nemen wij u mee in een aantal beproefde uitstroomversnellers zoals werkgeversbijeenkomsten, social return en werkgelegenheidsprojecten.

Uitstroomgerichte Werkgeversbenadering / voorportaal met jobcarving en jobcreation / voor Participatiewet, Wajong en WSW / 2-daagse training
Hoe en welke vacatures binnen te halen voor werkzoekenden die verder van regulier werk afstaan zoals WSW-ers, Wajong-ers en een aantal bijstandsgerechtigden? Hoe kan de vraag van werkgevers worden omgebogen tot passende werkgelegenheid? Wat zijn de do's en de don'ts van jobcarving en -creation en hoe werkt het eigenlijk in de praktijk?

Eendaagse praktijktraining / werkzoekenden in beeld gericht op werk en werkmogelijkheden
Hoe brengt u uw werkzoekendenbestand in kaart, kijkend door de bril van de werkgever en rekening houdend met reële lokale mogelijkheden? Wij nemen u stap-voor-stap mee in een methodiek waarbij de koppeling gemaakt wordt tussen uw bestand en de arbeidsmarkt. Hoe zorgt u ervoor dat de werkzoekende in beweging komt?  

Eendaagse praktijktraining / motiverende gesprekstechnieken
Soms verlopen gesprekken met werkzoekenden moeizaam door emoties, weerstanden of ongemotiveerdheid. Hoe kunt u de werkzoekende in een andere modus krijgen? Hoe kunt u uw vaardigheden / gedragsstijl inzetten op het juiste moment? In deze trainingsdag krijg u een aantal zeer praktische handvatten om gesprekken sneller, prettiger en effectiever te laten verlopen

Intensieve matching / voor duurzame uitstroom / 2-daagse training
Het matchingsproces tussen aanbod en vraag is intensief. Dit om duurzaamheid te bewerkstellingen, zo veel mogelijk uitval te voorkomen en een goede dienstverlening te bieden aan werkgevers. In deze praktijktraining nemen wij u mee in het matchingsproces. Wat komt erbij kijken? Wat zijn handige hulpmiddelen, do's & don'ts?

Uitstroom / Alles op Alles - gefocust aanvalsplan / 1-daagse workshop
Wat te doen als de uitstroom achterblijft en er op korte termijn resultaten geboekt moeten worden? Hoe kunt u maximaal focussen op uitstroom? Wat vraagt dat van uw organisatie en wat levert het in potentie op? Inspiratie vanuit een recente praktijkcase; u krijgt ingrediënten om uw eigen aanvalsplan te maken. 

Teamdag / 1-daagse training / TeamTalentProgramma
Wat is de gezamenlijke kracht van uw team? Hoe kunnen kwaliteiten en talenten van teamleden optimaal ingezet worden binnen het team? Hoe kunnen we effectief met elkaar communiceren; feedback en afstemming? Binnen dit eendaagse TeamTalentProgramma verzorgen wij een inspirerende, leuke en verbindende dag.

 

Referenties